Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )
10-10-2018
2019 မတ္လ 20 ရက္ေန႔မွ 27 ရက္ေန႔အထိ Toshiba Youth Club Asia Vol -5 [ TYCA ] အစီအစဥ္ ျဖင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ တစ္ပတ္တာ ေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ရန္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ သည့္ ေက်ာင္းသား (၂) ဦးမွာ ေအာက္ပါတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

Read More ..

02-10-2018
Toshiba Youth Club Asia Vol.5 (TYCA) အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားမွ အဂၤလိပ္စာ စာစီစာကံုး ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူစာရင္းအား ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Read More ..

02-10-2018
Honda Y-E-S 2018 အတြက္ အဂၤလိပ္စာ စာစီစာကုံးေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူမ်ားမွ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ လူေတြ႕ စစ္ေဆးျခင္း ေျဖဆိုရမည့္သူ စာရင္းအား ေၾကညာ အပ္ပါသည္။

Read More ..

01-10-2018
2018 November 4 ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ TOP J စာေမးပြဲအတြက္ ေလႇ်ာက္လႊာမ်ားကို MAJA Education Centre တြင္ 1.10.2018 မွ 19.10.2018 ရက္ေန႔ အထိ ေလ်ွာက္လႊာတင္သြင္း ႏိုင္ပါ သည္။

Read More ..


Toshiba Youth Club Asia Vol -5 [ TYCA ] interview ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူစာရင္း ေၾကျငာျခင္း;
visitors :      22,888