Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )
(၃) ၾကိမ္ေျမာက္ ASAHI Scholarship (သတင္းစာပုိ႔ရင္း ေက်ာင္းတက္ႏုိင္မည့္ ပညာသင္ဆု) မွ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားေခၚယူျခင္း။
2018-09-24
(2) (၃) ၾကိမ္ေျမာက္ ASAHI Scholarship (သတင္းစာပုိ႔ရင္း ေက်ာင္းတက္ႏုိင္မည့္ ပညာသင္ဆု) မွ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားေခၚယူျခင္း။ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတုိင္းသတင္းစာပုိ႔ Scholarship ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါ သျဖင့္စိတ္ပါ၀င္စားသူမည္သူမဆိုတက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

Read More...»

MAJA Centre ႏွင့္ Asahi Net Corporation တို႕မွ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ 朝日新聞 (ASAHI Shinbun) Scholarship Program အတြက္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား ေခၚယူျခင္း။
2018-07-13
MAJA Centre ႏွင့္ Asahi Net Corporation တို႕မွ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ 朝日新聞 (ASAHI Shinbun) Scholarship Program အတြက္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား ေခၚယူျခင္း။

Read More...»

လစဥ္ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည့္ ဂ်ပန္ဘာသာသင္ၾကားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဂ်ပန္ဘာသာသင္ၾကားလ်က္ရွိသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ်ားတက္ေရာက္ၾကပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို MAJA Center တြင္ၾကည့္ပါ။;
visitors :      23,771