Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )

Thanks are due to all those who attended the Japanese Education Workshop held on 27th January at MAJA Center.


ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားျခင္း

ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ MAJA ႏွင့္ Japan Foundation (Bangkok) တို႔ပူးေပါင္းကာ ဂ်ပန္ဘာသာသင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳေဆြးေႏြးပြဲ (Japanese Education Workshop) ကို MAJA Center တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ယင္းပြဲတြင္ ဂ်ပန္ဘာသာ အရည္အခ်င္းအဆင့္ N3 ႏွင့္ အထက္ရွိေသာ ဂ်ပန္ဘာသာသင္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး Mr.Satoshi SEKIYAMA ႏွင့္ Ms.Rasa SEVIKUL တို႔က How to make Japanese paper examination ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ႔ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲကို MAJA ဥကၠဌ ေဒၚစီစီရွီန္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားကာ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲျပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ တက္ေရာက္သူမ်ားအား Certificate မ်ား ေပးအပ္၍ MAJA ဥကၠဌ ေဒၚစီစီရွီန္မွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားျပီး ေဆြးေႏြးပြဲမွာေအာင္ျမင္စြာ ျပီးေျမာက္ခဲ႔ပါသည္။
ယခုကဲ့သို႔ မအားလပ္သည့္ၾကားမွ တက္ေရာက္ေပးၾကသည့္အတြက္ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ားအား MAJA မွ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ ဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္းအသင္း

 

      

     

18-May-2018
2019 December လတြင္ JLPT စာေမးပြဲ ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ Application Form download လုပ္ျခငး္ႏွင့္ Application Form ျဖည့္သြင္းရာတြင္ အခက္အခဲမရွိေစရန္ အတြက္ေဖာ္ျပပါပံုေလးေတြကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ JLPT Tab တြင္၀င္ၾကည့္ပါ။;
visitors :      35,404