Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )

 Honda Foundation ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္း အသင္း (MAJA) တို႔မွ ပူးေပါင္း ေပးအပ္ေသာ Honda Y.E.S Award 2019


Honda Foundation ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္း အသင္း (MAJA) တို႔မွ ပူးေပါင္း ေပးအပ္ေသာ Honda Y.E.S Award 2019
_______________________________________
ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္
မႏၱေလးနည္းပညာတကၠသုိလ္
ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္
နည္းပညာတကၠသိုလ္ (သန္လ်င္)
နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ေမွာ္ဘီ)
နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၱေလး)

အထက္ပါတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပဥၥမႏွစ္ (သို႔) ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ပညာသင္ၾကားလွ်က္ရွိၿပီး အသက္ (၂၅)ႏွစ္ (သို႕) (၂၅)ႏွစ္ေအာက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္။
>>>>ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံရက္ - ၈.၇.၂၀၁၉ မွ ၂၂.၇.၂၀၁၉ ရက္အထိ<<<
ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံမည့္ေနရာ - သက္ဆိုင္ရာ မိမိတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားရန္။

၁။ ပဏာမအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို သက္္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ားက ျပဳလုပ္ပါမည္။
ပဏာမအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္ဟု သိရွိျပီးေသာ ေက်ာင္းသား/သူ (၁၀)ဦးကို ၾသဂုတ္လ (၅) ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုး MAJA ရံုးခန္းသို႔ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ေစလိုပါသည္။

၂။ ဒုတိယအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း စာစီစာကံုး (ျမန္မာဘာသာ) ျဖင့္ ေျဖဆိုရပါမည္။
***မႏၱေလးနည္းပညာတကၠသုိလ္ ႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၱေလး) တို႔ မွ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားသည္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၱေလး) တြင္ ေျဖဆိုရပါမည္။
***ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားသည္ MAJA ရံုးခန္းတြင္ေျဖဆိုရပါမည္။

၃။ တတိယအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း စာစီစာကံုး (အဂၤလိပ္ဘာသာ) ျဖင့္ ေျဖဆိုရပါမည္။
ဒုတိယအဆင့္ ေအာင္ျမင္သူ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအားလံုးသည္ MAJA ရံုးခန္းတြင္ေျဖဆိုရပါမည္။

၄။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္း (အဂၤလိပ္ဘာသာ) ျဖင့္ ေျဖဆိုရပါမည္။
တတိယအဆင့္ ေအာင္ျမင္သူ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအားလံုးသည္ MAJA ရံုးခန္းတြင္ေျဖဆိုရပါမည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက - MAJA ရံုးခန္း
အမွတ္ (၂ဘီ(၄)၊ ႏွင္းဥယ်ာဥ္ အိမ္ယာ၊ သုမဂၤလာ လမ္း၊ သဃၤန္းကၽြန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ ့။
ဖုန္း - 09-428612151, 09-262602121

 

Posted Under by: Awards | HONDA Yes Award

04-Jul-2019
၂၀ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္စကားေျပာၿပိဳင္ပြဲ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္းအတြက္၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၆ရက္ေန႕ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္)အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို EVENT tab တ႒ြင္၀င္ၾကည့္ပါ။;
visitors :      31,854