Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )

 2018 September 16 ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ TOP J စာေမးပြဲအတြက္ ေလႇ်ာက္လႊာမ်ားကို MAJA Education Centre တြင္ 1.8.2018 မွ 24.8.2018 ရက္ေန႔ အထိ ေလ်ွာက္လႊာတင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။


2018 September 16 ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ TOP J စာေမးပြဲအတြက္ ေလႇ်ာက္လႊာမ်ားကို MAJA Education Centre တြင္ 1.8.2018 မွ 24.8.2018 ရက္ေန႔ အထိ ေလ်ွာက္လႊာတင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။

ယခုအၾကိမ္တြင္ Basic (N4,N5) Level ႏွင့္ Inter (N3-N2) Level မ်ားကို က်င္းပသြားပါမည္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ား
1. ဓါတ္ပံု ၂ ပံု (Passport Size)
2. မွတ္ပံုတင္ မိတၳဴ ၁ ေစာင္
3. စာေမးပြဲေၾကး $20 (ျမန္မာေငြနဲ႕ လက္မခံပါ)

လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားမျပည့္စံုပါက Form လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။

ရံုးခ်ိန္ 9:30 မွ 4:30 အထိ(တနလၤာ မွ ေသာၾကာ ေန႔)
စေန၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ အစုိးရ ရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္ပါသည္။
ထမင္
းစားခ်ိန္ 12 နာရီ မွ 1 နာရီ အထိ ရံုး ေခတၱပိတ္ ပါသည္

ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံမည့္ေနရာ

MAJA Education Centre
အမွတ္ (66/A), သူရလမ္း ၊ ၉ ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္။
(ပုဏၰမီမွတ္တိုင္အနီး)
12,38,87,83.ကားမ်ားေရာက္ပါသည္။

ဖုန္း 09 - 962751373

Posted Under by: Exam | TOP-J

06-Aug-2018
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ႏွင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ JLPT 2019 July။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို JLPT တြင္ၾကည့္ပါ။;
visitors :      26,152