Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )

 Honda Y-E-S Award 2018 ဒုတိယအဆင့္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူမ်ားစာရင္း ေၾကညာျခင္းႏွင့္ တတိယအဆင့္ေရြးခ်ယ္ျခင္း


တတိယအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း
စာစီစာကံုးကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေျဖဆိုရပါမည္။

စာေမးပြဲအခ်ိန္ ။ ။ မနက္ ၉ နာရီ မွ ၁၁ နာရီ အထိ
ေန႔ရက္ ။ ။ ၁၂.၈.၂၀၁၈ (တနဂၤေႏြေန႔)
ေနရာ ။ ။ MAJA Centre
အမွတ္-၆၆(က)၊ သူရလမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္းအသင္း (MAJA) သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္းအသင္း
09262602121, 09428612151

 

Posted Under by: Awards | HONDA Yes Award

07-Aug-2018
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ႏွင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ JLPT 2019 July။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို JLPT တြင္ၾကည့္ပါ။;
visitors :      26,152