Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )

 Letter of Acknowledgement


(၂၀၁၈)ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ “ဂ်ပန္ဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ”တြင္ စိတ္ပါဝင္စားစြာ အားမာန္အျပည့္ျဖင့္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္မ်ားကိုေပးကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၾကပါေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္းအသင္းမွအသင္းသူ/သား မ်ား၊ တြဲဖက္အသင္းသူ/ သားမ်ား၊ မိတ္ဖက္အသင္းအဖြဲ႔အသီးသီးမွ အသင္းသူ/သားမ်ား၊ စာေျဖဌာနမ်ားဖြင့္လွစ္ ခြင့္ျပဳၾကပါ ေသာ ဌာနမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အမွဳေဆာင္မ်ားအားလည္း ေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံရံုးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳဌာနအားလည္းေကာင္း၊ ဂ်ပန္ေဖာင္ ေဒးရွင္း(ရန္ကုန္)အားလည္းေကာင္း၊ စာေျဖဌာနအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လည္းေကာင္း အထူး ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ေနာင္တြင္ က်င္းပမည့္ ဂ်ပန္ ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရး လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားတြင္လည္းျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္းအသင္းႏွင့္အတူစိတ္ပါဝင္စားစြာအားမာန္အျပည့္ျဖင့္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

အမွဳေဆာင္အဖြဲ႔
ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ပန္ျပန္ ပညာသင္ေဟာင္းအသင္း

 

 

 2018-07-06
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ႏွင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ JLPT 2019 July။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို JLPT တြင္ၾကည့္ပါ။;
visitors :      26,152