Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )

 ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ံုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္းအသင္း (MAJA)ႏွင့္ပူး ေပါင္းၿပီး [၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္စကားေျပာၿပိၽင္ပြဲ] ကိုက်င္းပပါမည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ံုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္းအသင္း (MAJA)ႏွင့္ပူး ေပါင္းၿပီး [၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္စကားေျပာၿပိၽင္ပြဲ] ကိုက်င္းပပါမည္။

 2018-07-30
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ႏွင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ JLPT 2019 July။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို JLPT တြင္ၾကည့္ပါ။;
visitors :      26,152