Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )
12-04-2019
ျမန္မာနိုင္ငံဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္းအသင္း (MAJA) ၏ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ခ်ဳဳပ္အစီရင္ခံစာ

Read More ..

11-04-2019
Semester High School Program in Japan (full scholarship) ဒုတိယအႀကိမ္ေခၚယူျခင္း

Read More ..

11-04-2019
ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးသၾကၤန္ရံုးပိတ္ရက္ ေၾကညာျခင္း

Read More ..

09-04-2019
၂၀၁၉ ခုနစ္ ဇူလုိင္လ ၇ရက္ေန႕တြင္က်င္းပမည့္ JLPT (ဂ်ပန္ဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ) အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျပီး စာေမးပြဲေၾကး ေပးသြင္းထား သူမ်ား အား စာေမးပြဲေျဖဆုိခြင့္ ကဒ္ျပား (Test Voucher) ထုတ္ေပးျခင္းကုိ ၁၁.၄.၂၀၁၉ အထိ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

Read More ..


Semester High School Program in Japan (full scholarship) ဒုတိယအႀကိမ္ေခၚယူျခင္း။ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို Scholarship tab တြင္ၾကည့္ပါ။ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးသၾကၤန္ရံုးပိတ္ရက္ ေၾကညာျခင္း။ Events tab တြင္ၾကည့္ပါ။;
visitors :      30,527