Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )

Letter of Acknowledgement


Letter of Acknowledgement

ေက ်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ဖိတ္ၾကားျခင္း

 2018-07-04
ဧျပီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ASAHI Scholarship ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ စိတ္ပါ ၀င္စားသူမ်ား ဆက္သြယ္စာရင္းေပးသြင္းပါရန္ အသိေပးေျပာ ၾကားအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္းအသင္း (MAJA) ရံုးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာာင္ရန္ ရံုး၀န္ထမ္း (က်ား/မ) တစ္ဦး အလိုရွိပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၂၃.၄.၂၀၁၉ (အဂၤါေန႔) ညေန ၄း၀၀ နာရီ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားရ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို EVENTS tab ရွိ News တြင္ၾကည့္ပါ။;
visitors :      30,575