Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )

7.7.2019(Sunday) တြင္ေျဖဆုိရမည့္ JLPT စာေမးပြဲ အတြက္ အခ်ိန္စာရင္းထြက္ျခင္း ႏွင့္ လုိက္နာရန္အခ်က္မ်ား၊ သတိျပဳရန္အခ်က္မ်ားေဖာ္ျပျခင္း


လိုက္နာရန္အခ်က္မ်ားႏွင့္သတိျပဳရန္အခ်က္မ်ား

   

 2019-07-05
၂၀ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္စကားေျပာၿပိဳင္ပြဲ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္းအတြက္၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၆ရက္ေန႕ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္)အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို EVENT tab တ႒ြင္၀င္ၾကည့္ပါ။;
visitors :      31,854