Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )

JLPT 2018 December စာေမးပြဲအတြက္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ကဒ္ျပား (Test Voucher ) မထုတ္ရေသးသူမ်ား အား အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္း


JLPT 2018 December စာေမးပြဲအတြက္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ကဒ္ျပား (Test Voucher ) မထုတ္ရေသးေသာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းေလွ်ာက္လႊာတင္ျပီး လာမထုတ္ေသာသူမ်ားအား ၂၄.၉.၂၀၁၈ (တနလၤာေန႔) မွ ၂၈.၉.၂၀၁၈ (ေသာၾကာေန႔) အထိ Test Voucher လာေရာက္ထုတ္ယူနိုင္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

JLPT 2018 December စာေမးပြဲအတြက္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ကဒ္ျပား (Test Voucher ) မထုတ္ရေသးေသာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းေလွ်ာက္လႊာတင္ျပီး လာမထုတ္ေသာသူမ်ားအား ၂၄.၉.၂၀၁၈ (တနလၤာေန႔) မွ ၂၈.၉.၂၀၁၈ (ေသာၾကာေန႔) အထိ Test Voucher လာေရာက္ထုတ္ယူနိုင္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

**Test Voucher မပါပါက စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ လံုး၀ (လံုး၀) မရွိသည္ကို သတိျပဳေစလိုပါသည္။ **

Test Voucher ထုတ္ယူရန္
----------------------------------
ေန႕ရက္ - ၂၄.၉.၂၀၁၈ (တနလၤာေန႔) မွ ၂၈.၉.၂၀၁၈ (ေသာၾကာေန႔) အထိ
အခ်ိန္ - မနက္ ၉ နာရီခြဲ မွ ညေန ၄ နာရီ အထိ
(ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ မွ ၁ နာရီအထိ ထမင္းစားနားေခတၱပိတ္ပါသည္။)
ေနရာ - MAJA Education Center
အမွတ္ - 66/A ၊ သူရလမ္း၊ (၉) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။

 

 

 

 

 

 2018-09-25
ဧျပီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ASAHI Scholarship ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ စိတ္ပါ ၀င္စားသူမ်ား ဆက္သြယ္စာရင္းေပးသြင္းပါရန္ အသိေပးေျပာ ၾကားအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္းအသင္း (MAJA) ရံုးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာာင္ရန္ ရံုး၀န္ထမ္း (က်ား/မ) တစ္ဦး အလိုရွိပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၂၃.၄.၂၀၁၉ (အဂၤါေန႔) ညေန ၄း၀၀ နာရီ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားရ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို EVENTS tab ရွိ News တြင္ၾကည့္ပါ။;
visitors :      30,575