Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )

MAJA Centre တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ အတန္းသစ္မ်ားေၾကျငာျခင္း။


MAJA Centre တြင္ သင္ၾကားနည္းစနစ္သစ္ျဖင့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာငး္သူ မ်ား
ဂ်ပန္ဘာသာ (4Skills) ကို ပိုမိုထူးခၽြန္ေအာင္ ပ်ဳိးေထာင္ေပးရင္း အေျခခံမွ အဆင့္ျမင့္အထိသင္တန္းမ်ား ေအာက္ပါ အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း ပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ပါ သည္။

MAJA Centre
09-428613848,01-573076

 2018-09-21 00:00:00
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ႏွင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ JLPT 2019 July။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို JLPT တြင္ၾကည့္ပါ။;
visitors :      26,152