Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )

Japanese language training classes at MAJA Centre


MAJA Centre တြင္ သင္ၾကားနည္းစနစ္သစ္ျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဂ်ပန္ဘာသာ (4 skills) ကို ပိုမိုထူးခၽြန္ေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးရင္း အေျခခံမွ အဆင့္ျမင့္အထိ သင္တန္းမ်ား ေအာက္ပါအခ်ိန္ဇယား အတိုင္း ပို႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဂ်ပန္ဘာသာပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္၊ ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား ကို ပိုမိုသိရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ စကားေျပာ၀ိုင္းမ်ား ကို အလ်ဥ္းသင့္သလို စီစဥ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 2018-01-01 00:00:00
(1) Semester High School Program in Japan (full scholarship အား) မတ္လ (၂၂) ရက္ေန႔အထိ ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။ (2) (၁၄)ၾကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္စာေပဘာသာျပန္ျပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ (၄) ၾကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္ပံုျပင္ဘာသာျပန္ျပိဳင္ပြဲ ၏ ပထမအဆင့္ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားေၾကညာျခင္း။ (3) JLPT 2019 July စာေမးပြဲအတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားသူမ်ား Test Voucher (စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ကဒ္) ကို ၂၂.၃.၂၀၁၉ (ေသာၾကာေန႔) မွ ၆.၄.၂၀၁၉ (စေနေန႔) အထိလာေရာက္ထုတ္ယူနိုင္ပါသည္။;
visitors :      30,137