Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဂ်ပန္ဘာသာသင္ၾကားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း (ミャンマー語の後に日本語が続きます)


ဒီႏွစ္မွာလည္း ဂ်ပန္ဘာသာသင္ၾကားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးမွာ က်င္းပပါမယ္။ ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ E-Learning အေၾကာင္းကုိ အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ၿပီး Japan Foundation က ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ Online Course၊ Website၊ Application စတဲ့ E-Learning သင္ေထာက္ကူအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိတ္ဆက္ေပးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ တက္ေရာက္ၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

ေန႕ရက္ : စက္တင္ဘာ ၂၉ရက္၊ စေနေန႕ (MUFL)
ေအာက္တိုဘာ ၂ရက္၊ အဂၤါေန႕ (YUFL)
ေဟာေျပာမည့္ဆရာ : Mr. Yosuke KASAI (ဂ်ပန္စာသင္ၾကားေရး အထူးျပဳ ပညာရွင္)
ေဟာေျပာမည့္ေခါင္းစဥ္ :
JFNihongo e Learning Minato

2018年 秋ミャンマー日本語教師セミナー開催
今年もヤンゴンとマンダレーで 教師セミナーを行います。
今回は「eラーニング」をメインテーマとして、国際交流基金が開発した各種eラーニング教材(オンラインコース、ウェブサイト、アプリなど)についてご紹介します。
是非ご参加ください。

日にち 2018929日(土)MUFL
  2018102日(火)YUFL
講師:笠井陽介(国際交流基金 関西センタの日本語教育専門員)
テーマ :「eラーニングでもっと」

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toshiba Youth Club Asia Vol. 5 [TYCA] ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း
-------------------------------------------------------------------------------------

မဂၤလာပါရွင္..

TYCA { Toshiba Youth Club Asia Vol. 5 } အစီအစဥ္ျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ တိုက်ိဳၿမိဳ႕သို႕ (March 20th ~ 27th, 2019) တစ္ပတ္ၾကာ သြားေရာက္ရမည္။
( ေရြးခ်ယ္ခံရသူကိုဂ်ပန္အစိုးရ၏ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသုိ႕ ေစလႊတ္မည္။)
ထူးခြ်န္ထက္ျမက္ေသာလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေပၚထြက္လာေရးအတြက္ Southeast Asian (Cambodia, Laos, Philippines, Thailand and Vietnam) ႏိုင္ငံမ်ားမွ လူငယ္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲျဖစ္ပါတယ္။
World Energy, Environmental protection, role of science for social innovation စေသာအခ်က္မ်ားကိုေဆြးေႏြးသြားၿပီး ၊ အနာဂါတ္တြင္ စြမ္းေဆာင္မူအျပည့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ အတူတကြလက္တြဲေနထိုင္သြားႏိုင္မည့္ Asia-Pacific Region ျဖစ္ေပၚလာေရးရည္ရြယ္ပါတယ္။
( http://www.tyca.asia တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

ေလ်ာက္ထားႏိုင္ေသာေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား
၁. အသက္ ၁၅ ႏွစ္ မွ ၁၈ ႏွစ္အတြင္းရွိသည့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသား (သို႔) တကၠသိုလ္ပထမႏွစ္တက္ေရာက္ေနေသာသူ။
၂. အဂၤလိပ္လို္ ေကာင္းမြန္စြာေျပာႏိုင္ၿပီး ၊ အဂၤလိပ္လိုစာစီစာကံုးေရးသားႏိုင္သူ။
၃. မတ္လ ၂၃ ရက္မွ ၃၀ ရက္အတြင္းဂ်ပန္ႏိုင္ငံသုိ႕ သြားေရာက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
၄. ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေၾကာင္းကို စိတ္ပါ၀င္စားသူျဖစ္ၿပီး ၊ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ ပက္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ား ၾကြယ္၀သူျဖစ္ရမည္။
၅. အျခား Asian ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
၆. ဂ်ပန္စကားကိုအေျခခံေလာက္ေျပာဆိုႏိုင္ရမည္။

ေလ်ာက္လႊာထုတ္ယူရက္
3rd September to 10th September, 2018
၁. ေလ်ာက္လႊာမ်ားကိုရံုးခန္းတြင္လာေရာက္ထုတ္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ Essay Form ကို ထုတ္ယူျပီး ၁၄.၉.၂၀၁၈ တြင္ ေနာက္ဆံုးထားျပန္လည္ေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။
၂. 3 x 4 cm ဓါတ္ပံုတစ္ပံု( ၃လအတြင္းရိုက္ကူးထားေသာဓါတ္ပံုျဖစ္ရမည္ ၊ ဓါတ္ပံုေနာက္ေက်ာတြင္ အမည္ကိုေရးသားထားရမည္။)
၃. မိမိတက္ေရာက္ေနေသာေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသားျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းမွေထာက္ခံစာ (သို႕မဟုတ္) ေက်ာင္းသားကဒ္ မိတၱဴ
၄. မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ ( သို႕ ) Passport မိတၱဴ
(မနက္ 10:00 နာရီမွ ညေန 4:00 နာရီအတြင္းလာေရာက္ေလ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ စေန ၊ တနဂၤေႏြ ႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ရံုးပိတ္သည္)

ေလ်ာက္လႊာလက္ခံမည့္ေနရာ
Address - Myanmar Association of Japan Alumni (MAJA)
Pearl Condominium, Room(707), Building (C), Kaba Aye Pagoda
Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar.
Phone - 95-9-428612151, 95-9-262602121

 2018-08-30 00:00:00
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ႏွင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ JLPT 2019 July။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို JLPT တြင္ၾကည့္ပါ။;
visitors :      26,168