Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )
M-OKC (Activities during 2016-2017)
M-OKC (Activities during 2015-2016)
M-OKC ( Activities during 2014-2015 )
M-OKC (Activities during 2013-2014 )
၂၀ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္စကားေျပာၿပိဳင္ပြဲ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္းအတြက္၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၆ရက္ေန႕ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္)အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို EVENT tab တ႒ြင္၀င္ၾကည့္ပါ။;
visitors :      31,854