Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )
ဧျပီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ASAHI Scholarship ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ စိတ္ပါ ၀င္စားသူမ်ား ဆက္သြယ္စာရင္းေပးသြင္းပါရန္ အသိေပးေျပာ ၾကားအပ္ပါသည္။
2019-04-19
ဧျပီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ASAHI Scholarship ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ စိတ္ပါ ၀င္စားသူမ်ား ဆက္သြယ္စာရင္းေပးသြင္းပါရန္ အသိေပးေျပာ ၾကားအပ္ပါသည္။

Read More...»

ASAHI Scholarship အတြက္ ဧျပီလ ၅ရက္ေန႔တြင္ MAJA Centre မွ က်င္းပခဲ့ေသာ ပဏာမ အဆင့္ေရးေျဖ ႏွင့္ လူေတြ႔ ေအာင္စာရင္း
2019-04-08
ASAHI Scholarship အတြက္ ဧျပီလ ၅ရက္ေန႔တြင္ MAJA Centre မွ က်င္းပခဲ့ေသာ ပဏာမ အဆင့္ေရးေျဖ ႏွင့္ လူေတြ႔ ေအာင္စာရင္းကုိ ေၾကညာေပးပါမည္။

Read More...»

Asahi Scholarship ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား (MAJA Centre မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မဟုတ္သူမ်ား အတြက္) MAJA Centre မွ က်င္းပေသာ ပဏာမ အဆင့္ ေရးေျဖ ႏွင့္ လူေတြြ႔ ကို တက္ေရာက္ၾကရန္ႏိႈးေဆာ္ျခင္း
2019-04-07
Asahi Scholarship ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား (MAJA Centre မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မဟုတ္သူမ်ား အတြက္) MAJA Centre မွ က်င္းပေသာ ပဏာမ အဆင့္ ေရးေျဖ ႏွင့္ လူေတြြ႔ ကို တက္ေရာက္ၾကရန္ႏိႈးေဆာ္ျခင္း။

Read More...»

April လအတြင္း Asahi Scholarship အဖြဲ႕အစည္းမွ လာေရာက္၍ ေရးေျဖစာေမးပြဲ နွင့္ လူေတြ႔ စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္ ။
2019-02-21
April လအတြင္း Asahi Scholarship အဖြဲ႕အစည္းမွ လာေရာက္၍ ေရးေျဖစာေမးပြဲ နွင့္ လူေတြ႔ စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္ ။

Read More...»

(၃) ၾကိမ္ေျမာက္ ASAHI Scholarship (သတင္းစာပုိ႔ရင္း ေက်ာင္းတက္ႏုိင္မည့္ ပညာသင္ဆု) မွ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားေခၚယူျခင္း။
2018-09-24
(2) (၃) ၾကိမ္ေျမာက္ ASAHI Scholarship (သတင္းစာပုိ႔ရင္း ေက်ာင္းတက္ႏုိင္မည့္ ပညာသင္ဆု) မွ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားေခၚယူျခင္း။ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတုိင္းသတင္းစာပုိ႔ Scholarship ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါ သျဖင့္စိတ္ပါ၀င္စားသူမည္သူမဆိုတက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

Read More...»

MAJA Centre ႏွင့္ Asahi Net Corporation တို႕မွ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ 朝日新聞 (ASAHI Shinbun) Scholarship Program အတြက္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား ေခၚယူျခင္း။
2018-07-13
MAJA Centre ႏွင့္ Asahi Net Corporation တို႕မွ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ 朝日新聞 (ASAHI Shinbun) Scholarship Program အတြက္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား ေခၚယူျခင္း။

Read More...»

၂၀ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္စကားေျပာၿပိဳင္ပြဲ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္းအတြက္၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၆ရက္ေန႕ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္)အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို EVENT tab တ႒ြင္၀င္ၾကည့္ပါ။;
visitors :      31,854